VPN IP pokladne nájdete na nálepke na pokladni. Taktiež sa vždy po pripojení pokladne k napájaniu vytlačí lístok s dvoma IP adresami, pričom IP VPN je prvá v poradí. Adresa má štruktúru štyroch čísel oddelených bodkami. IP VPN vždy začína číslami 10.17... Pokladňa je malá čierna krabička pripojená k tlačiarni.

Kód pokladne(KP) nájdete na každom pokladničnom doklade. Vždy má dĺžku 17 čísel, pričom prvé trojčíslie je 888.